هدر سایت

کاربرد ماشینهای چاپ با توجه به نوع کار

( ماشین ) کاربرد ماشینهای چاپ با توجه به نوع کار

ماشینهای چاپ برجسته از توانمندیهای زیادی برخوردارند و قادرند کارهای مختلفی را چاپ کنند.

انتخاب ماشین چاپ براساس نوع، اندازه و کیفیت کار چاپی مورد نظر صورت میگیرد. از اینرو قبل از توضیح کاربرد ماشینهای چاپ، بایستی با انواع کارهای چاپی آشنا شویم.
به طور کلی کارهای چاپی را میتوان به دو دسته اصلی، یعنی کارهای متنوع (آکسیدنس)و کارهای غیرمتنوع (ورک) تقسیم کرد.

کارهای چاپی متنوع (آکسیدنس):

کلیه کارهای چاپی به غیر از روزنامه، مجله و کتاب جزء کارهای چاپی متنوع و غیر مشابه محسوب میشود.  کارهای آکسیدنس خود نیز به چند گروه کارهای چاپی: خانوادگی )فردی و خصوصی(، تجاری و اداری و کارهای چاپی ویژه تقسیم میشود. کارهای چاپی هریک از گروهها به شرح زیر دستهبندی میشود

الف: در کارهای چاپی خانوادگی (فردی و خصوصی):

کارت تولد، کارت دعوت ، نامزدی، عروسی، میهمانی، زیارتی، کارت ویزیت، آگهی (ترحیم، تسلیت، تبریک، تشکر) و… قرار میگیرد. این کارها میتواند به صورت یک رنگ، چند رنگ، برجسته بدون رنگ، برجسته با رنگ، طلاکوب، و در صورت لزوم به همراه خط زنی و یا تیغ زنی انجام شود.

ماشین مناسب:

کلیه کارهای ذکر شده معمولا با ماشین چاپ تیگل اتومات هایدلبرگ، معروف به ملخی، چاپ میشود. از نظر قرارگیری مطالب روی صفحه (جای چاپ)و فرمبندی بایستی به زیبایی ظاهری کار توجه ویژهای بشود.

ب: در گروه کارهای تجاری و اداری کارهای چاپی:

پاکتهای پستی، سرنامه ها، کارت پستال ها، فرمهای اداری )مثلا کارت موجودی انبار، فهرستها، دفاتر اداری و…) فرمهای تبلیغاتی در همه نوع (مثالً بروشور یک یا چند برگی یا دفترچهای تکرنگ یا چند رنگ، پالکات یا پوستر، کاتالوگ) فهرست قیمت و… قرار میگیرند. – ماشین مناسب: چاپ پاکتهای پستی و سرنامهها معموالً با ماشین تیگل اتومات (ملخی)انجام میشود. فرمهای اداری و تبلیغاتی ساده را چنانچه حداکثر به اندازه ۲۶×۳۸ cm باشند، میتوان با ماشین تیگل اتومات چاپ کرد.

بقیه کارها مانند: کارتپستالها، دفاتر اداری بزرگ، بروشورها، کاتالوگها، پالکاتها )پوسترها) و… را میتوان با توجه به اندازه و تعداد مورد نیاز در انواع ماشینهای سیلندری سریع اتومات و یا روتاسیون ورقی چاپ کرد.

ج: در گروه کارهای چاپی ویژه، کارهای چاپی:

اوراق بهادار (مثالً اسکناس، چک، سفته، تمبر، اوراق سهام و…)رونوشتها(فرمهای کاربن سرخود )انواع بلیطهای مسافرتی، بلیطهای ورودی و… چاپهای رنگی کارهای هنری نادر و کمیاب، چاپهای برنز، برجسته کاری با رنگ و بدون رنگ، چاپ طلایی مسی، نقره ای و انواع رنگهای متنوع، خط زنی و تیغزنی (جعبه سازی)، پرفراژ و… قرار میگیرند

ماشین مناسب:

کلیه کارهای ذکر شده را میتوان با توجه به اندازه و تعداد مورد نیاز در ماشینهای سیلندری سریع اتومات و یا روتاسیون ورقی چاپ کرد. کلیه کارهای برجسته کاری (با رنگ و بدون رنگ(، پرفراژ، خطزنی، تیغزنی را با ماشین سیلندری سریع اتومات انجام میدهند. کلیه کارهای مربوط به چاپ (پرس)نوارهای: طالیی، مسی، نقرهای، رنگهای الوان را با ماشین سیلندری ویژه طلاکوبی انجام میدهند.

کارهای غیرمتنوع(ورک):

به عنوان کار غیرمتنوع و مشابه میتوان چاپ کتاب، روزنامه و مجالت را نام برد. در چاپ تیراژ (شمارگان) کارهای ذکر شده بایستی به یکنواختی مرکب در تمام چاپها بسیار توجه شود. برای رسیدن به این هدف باید زیرسازی بسیار خوبی در فرم چاپی انجام شود

ماشین مناسب : چاپ کتابها و مجالت با توجه به اندازه آنها در ماشینهای سیلندری سریع اتومات و یا ماشین روتاسیون ورقی صورت میگیرد. چاپ روزنامه معمولا با ماشین روتاسیون رولی (نواری) صورت میگیرد.

نوشتهٔ بعدی
طریقه طراحی برای کلیشه فلکسو
نوشتهٔ پیشین
چرا باید به بسته بندی اهمیت داد و نقش بسته بندی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
× نیاز به مشاوره دارید؟